Share |

Θ. Μιχαλάτος: Αυτή είναι η αλήθεια ΙΙ

 

"Στα μέσα του προηγούμενου μήνα, με αφορμή διάφορες αναφορές σχετικά με τα υπέρογκα χρέη του Δήμου Λειβαθούς και βασιζόμενοι σε αδιαμφισβήτητα στοιχεία, αποφασίσαμε να δημοσιοποιήσουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Μέλημα μας η απλή και μόνο παράθεση των στοιχείων.

Ένα χθεσινό δημοσίευμα όμως του κ. Φραντζή, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η προηγούμενη αναφορά μας ήταν γενική και άφησε κενά στους συμπολίτες μας. Για το λόγο αυτό θα επανέλθουμε στο θέμα αναφέροντας τα ακόλουθα:

Κάθε δημοτική αρχή κρίνεται δύο φορές, μια φορά στη διάρκεια των εκλογών και άλλη μια κατά τη διάρκεια της θητείας της. Οι πράξεις και οι επιλογές της κρίνονται ως προς την αποτελεσματικότητα τους, κατά κύριο λόγο από τους πολίτες στους οποίους απευθύνθηκε.

Έτσι ο κ. Φραντζής , έχοντας ήδη μια εκλογική ήττα στο ιστορικό του,  αποφάσισε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές να μείνει  εκτός ψηφοδελτίου και να παρέχει τις υπηρεσίες του στον υποψήφιο Δήμαρχο Κεφαλονιάς κ. Κοτσιλίνη από τη θέση του διευθυντή του πολιτικού

γραφείου του. Όλοι θυμόμαστε εξάλλου ότι στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο υποψήφιος Δήμαρχος  λίγες μέρες πριν τη 2η Κυριακή των εκλογών στα τοπικά ΜΜΕ, ο κ. Φραντζής ως στενός συνεργάτης του, καθόταν δίπλα του. Η αποχή δηλαδή από το πολιτικό τοπίο, ήταν απλά σε επίπεδο υποψηφιότητας.

Όσο αφορά την οικονομική κατάσταση του Δήμου Λειβαθούς, σε αυτά που έχουμε ήδη αναφέρει θα θέλαμε να συμπληρώσουμε και τα κατωτέρω:  

1) Οι υπ΄ αριθμ. 37/2003 & 35/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λειβαθούς, στις οποίες ήδη έχουμε αναφερθεί, παρουσιάζουν το χρέος ανά κατηγορία δαπάνης. Δεν υπήρχε πρόθεση να αποκρύψουμε το ύψος των δανείων και το σκοπό της σύναψής τους.  

2) Ο Δήμος σε όλη την τετραετία 2003-2006 απασχολούσε τον ίδιο αριθμό ατόμων (αρχικά με συμβάσεις μέσω της Διαδημοτικής Επιχείρησης και στη συνέχεια με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο Δήμο). Το κόστος μισθοδοσίας δεν μεταβλήθηκε ιδιαίτερα, το άνοιγμα όμως του δήμου μεγάλωσε και πριν και μετά τη χορήγηση του σχετικού δανείου για την μείωση του.  

3) Το Τ.Π. & Δανείων παρακρατώντας το ποσό των 710.000,00 € για τη μείωση του δανειακού υπολοίπου, στέρησε από τα ταμείο του Δήμου ένα σεβαστό ποσό για την κάλυψη των μηνιαίων λειτουργικών αναγκών του.

4) Οι οφειλές προς τρίτους που στις 31-12-2006 ανήρχετο σε 1,6 εκ ευρώ, στις 31-12-2007  μειώθηκαν  σε 1,09 εκ ευρώ. Η εξόφληση άλλωστε αυτών των  οφειλών  είχε σαν αποτέλεσμα το άνοιγμα του Δήμου στις 31-12-2007 να ανέρχεται σε 3,6 εκ ευρώ.  

5) Το πρώτο δίμηνο του 2007 ο Δήμος κατέβαλλε ως οφειλές μισθοδοσίας του προηγούμενου έτους το ποσό των 80.000,00 € περίπου. Στις 31-12-2010 το αντίστοιχο ποσό που μεταφέρθηκε στην επόμενη χρονιά ως ανεξόφλητο ήταν 41.000,00 €.

Επιπρόσθετα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

  • Η Φιλαρμονική Λειβαθούς στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2010 ήταν παρούσα,
  • Το τμήμα μπαλέτου δεν λειτούργησε  σε όλη την τετραετία 2003-2006,
  • το πρόγραμμα συνοδών σχολικών λεωφορείων είναι επιδοτούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι συμβάσεις των υπαλλήλων είναι ορισμένου χρόνου,
  • οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Λειβαθούς μέχρι 31-12-2010 είχαν πληρωθεί όλα τα δεδουλευμένα,
  • το ΚΑΠΗ όχι μόνο συνέχισε αλλά και ενίσχυσε τη πετυχημένη δράση του

 

- ο αριθμός των πολιτιστικών μας  εκδηλώσεων, λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύει η χώρα μας, μειώθηκε  μόνο ως προς τον αριθμό και όχι ως προς την ποιότητα, το 2010. Όλες τις προηγούμενες χρονιές της θητείας μας προσπαθήσαμε  να διοργανώσουμε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

  •  

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και άλλα στοιχεία. Από φόβο όμως μην γίνουμε κουραστικοί σταματάμε. Για μας η περίοδος 2007-2010 κρίθηκε ήδη από τους Λειβαθινούς".

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ - Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

 

(σκίτσο Δον ΨΥΧΩΤΗΣ)