Share |

N. Φραντζής: Για το "κόκκινο ταμείο" της Λειβαθούς

Επικοινωνιακοί μύθοι και πραγματικότητα

 

 

«Στις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές, ύστερα από παρουσία και ανιδιοτελή προσφορά 20 και πλέον ετών στην περιοχή της Λειβαθούς αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο του νομού μας (ΤΕΔΚ) όσο και σε επίπεδο Διοικ. Συμβουλίου ΚΕΔΚΕ, για προσωπικούς και ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ λόγους αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος και να ασχοληθώ αποκλειστικά μετά του οίκου μου και του …εαυτό μου! Απόρροια αυτής της επιλογής ήταν και είναι η αποχή μου από κάθε είδους κριτική και αντιπαράθεση με το ΧΘΕΣ.

Προφανώς η επιλογή μου αυτή είτε παρεξηγήθηκε, είτε για λόγους επικοινωνιακούς επιχειρήθηκε η μεταφορά ευθύνης άλλων στο πρόσωπό μου.

 

Αναφέρομαι σε διοχετευμένες πληροφορίες και ανακοινωμένα στοιχεία που παραποιούν την πραγματικότητα και καταδεικνύουν την έλλειψη ευθύνης και ειλικρίνειας ακόμη και παλαιών μου συνεργατών ή και κάποιων που εμφανίζονται σαν αστέρες της κάθαρσης και της νοικοκυροσύνης…

 

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για την Οικονομική Κατάσταση του πρ. Δήμου Λειβαθούς  αποκαλύπτουν την αλήθεια, την πολιτική πρακτική και την αποτελεσματικότητα καθενός μας.

Μερικές παρατηρήσεις:

 

Ο ισχυρισμός ότι στις 31/12/2006 το χρεωστικό άνοιγμα ήταν 8,4 εκ. ευρώ σκόπιμα αποκρύπτει ότι ποσόν 3 εκ ευρώ αφορούσε δάνεια με μοναδικό σκοπό την αποπληρωμή χρεών της πρώτης περιόδου λειτουργίας του δήμου.

 

Στο ποσόν των 8,4 εκ ευρώ συμπεριλαμβάνεται και ποσόν 650.000 € που αφορά εκτελεσμένα - αλλά οφειλόμενα - έργα από κρατικούς φορείς.

 

Το χρεωστικό άνοιγμα των 2,8 εκ ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών οφείλεται στην μονιμοποίηση, μετά από δικαστική απόφαση, 35 περίπου εργαζομένων με συμβάσεις, από την πρώτη περίοδο λειτουργίας του δήμου.

 

Συμπέρασμα όλων των στοιχείων που αναφέρονται είναι ότι την τελευταία περίοδο λειτουργίας του Δ. Λειβαθούς μειώθηκε το «άνοιγμα» κατά 1,0 εκ. ευρώ !!! Αποκρύπτεται όμως ότι την περίοδο 2007-2010 το Παρακαταθηκών μείωσε μέσω παρακρατήσεων το δανειακό υπόλοιπο κατά 710.00 ευρώ, άρα ποια η «συμβολή» της τελευταίας δημοτικής περιόδου ;

 

Η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη στην απογραφή:

Ι. Το χρεωστικό άνοιγμα στο ΤΠΔ από 2,8 εκ ευρώ ανήλθε σε 3,1 εκ. ευρώ (στις 31/12/2007 όμως ήταν 3,6 εκ ευρώ !!)

ΙΙ. Οι οφειλές προς τρίτους (στην αγορά) ανήλθαν από 1.090.000 το 2006, στο 1.715.000 στις 31/12/2010,

ΙΙΙ. Στις 31/12/2006 δεν υπήρχαν οφειλές σε εργαζόμενους (μισθοδοσία), ασφαλιστικά ταμεία και στην Διαδημοτική Επιχ/ση ήταν 120.000 € έναντι 380.000 € που παρεδόθη το 2010.

Στις 31/12/2010 τι όφειλε ο Δ. Λειβαθούς στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία;

 

Τέλος εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να αποτιμάται είναι ότι στις 31/12/2006 στην περιοχή Λειβαθούς λειτουργούσαν τα εξής πολιτιστικά και κοινωνικά τμήματα / προγράμματα τα οποία παραδόθηκαν πλήρως απαξιωμένα, αδρανοποιημένα και με άδολο μέλλον:

 

Η Φιλαρμονική Λειβαθούς (για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια δεν εμφανίστηκε στην εορτή της 25ης Μαρτίου !!!!),

Το Μπαλέτο (έχει ανασταλεί η λειτουργία του από τον Ιούνιο του 2010),

Η Χορωδία Λειβαθούς  (έχει επίσης ανασταλεί η λειτουργία της),

Το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Προσχολικής Ηλικίας (έχει ανασταλεί από τις αρχές του 2010),

Το πρόγραμμα Συνοδών στα Σχολικά Λεωφορεία (έχει παύσει οριστικά),

Το ΚΑΠΗ το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2003,

Το τμήμα Εικαστικών επίσης σε αναστολή από τα τέλη του 2010,

Το Δημοτικό Ωδείο λειτουργεί μέχρι σήμερα αλλά το προσωπικό του μένει για 5 σχεδόν μήνες απλήρωτο…

 

Όλα τα ανωτέρω τμήματα δεν λειτουργούν γιατί οι απασχολούμενοι δάσκαλοι είναι απλήρωτοι μέχρι και 23 μήνες πίσω !!!

Οι δάσκαλοι, λοιπόν, απλήρωτοι, πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν γίνονταν, προσωπικό και εργαζόμενοι λιγότεροι, εξοπλισμός σε εγκατάλειψη και παρ’ όλα αυτά η Πολιτιστική Επιχείρηση της Λειβαθούς έχει ΧΡΕΗ που ξεπερνούν τις 550.000 ευρώ …!!!

 

Η αποτίμηση της Πολιτικής του οποιουδήποτε προσώπου, για να είναι στοιχειωδώς αντικειμενική, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και άλλες παραμέτρους, πλην της λογιστικοοικονομικής διαχείρισης:

 

Οφείλει να αποτιμά την προσφορά (και τα λάθη) των πολιτικών προσώπων στο σύνολό της και στο έργο τους.

 

Ένα είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός και ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να το αποτιμά :

 

Την περίοδο 2003-2006 η Λειβαθώ βρισκόταν στο επίκεντρο της Δημιουργίας, των θετικών πρωτοβουλιών, των Πολιτιστικών Παρεμβάσεων, των Ποιοτικών Εκδηλώσεων, της Προκοπής και των δεκάδων έργων που μελετήθηκαν,  χρηματοδοτήθηκαν και εκτελέστηκαν. Έργα που είχαν στόχο & γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου και την καθημερινότητα του πολίτη. Του ενεργού πολίτη και της νέας γενιάς.

 

ΣΗΜΕΡΑ» ;;;

ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

 

(σκίτσο Δον ΨΥΧΩΤΗΣ)